Tagged: politika

Koje priče i ličnosti će obilježiti svijet u 2012. godini

Komentatori britanskog BBC-a su se bavili predviđanjima za 2012. godinu, i govorili o velikim pričama i ličnostima na koje treba obratiti pažnju Liz Duset, ekspert za spoljnu politiku: Rješenje sukoba u Siriji Predviđam nepredvidivo. To je lekcija iz 2011. U...

Korišćenje twittera u političke svrhe

Za temu ovog bloga smo izabrali korišćenje društvene mreže Twitter u političke svrhe. Evo nekoliko zapažanja o tome koliko se koristi u Evropskoj Uniji, a koliko u regionu i Crnoj Gori. U Briselu je uloga društvenih medija sve vidljivija. Facebook je već odavno...

Deset politički najuređenijih zemalja svijeta

Svake godine Institut Legatum, privatna istraživačka organizacija sa sjedištem u Dubaiju, prikuplja podatke iz 110 zemalja, koje obuhvataju više od 90 procenata svjetske populacije, i koristi ih kako bi pravila statistička poređenja tih zemalja. “Legatum” je nedavno objavio studiju “Deset...