Tagged: održivi razvoj

Evropljani spremni da plate više za ekološki proizvod

Uprkos ekonomskoj krizi, Evropljani brinu za životnu sredinu i 95% anketiranih građana kaže da im je to pitanje lično važno. Mnogi se istovremeno zalažu da kompanije, vlade, ali i sami građani urade više da zaštite čovekovu okolinu. Ekološke aktivnosti koje...

Veliki potencijal za ulaganja u zeleni rast

Približavanje Evropskoj uniji, ali i rast tražnje energije u zemljama jugoistočne, istočne i centralne Evrope predstavljaju i priliku za ulaganja u “pametne” projekte koji treba da doprinesu borbi sa klimatskim promenama. Širom sveta klimatske promene nameću potrebu za ekonomskim, regulatornim...

Brisel: Inicijative za zeleni glavni grad Evrope

Tokom proteklih nekoliko godina Region Brussels-Capital (Grad Brisel) provodi brojne aktivnosti usmjerene na suočavanje sa izazovima zaštite okoline koje su tipične u modernim i dinamičnim gradovima i regijama. Cilj je da Brisel – belgijski i evropski glavni grad, postane model...

UN: čovječanstvo uništava planetu

Ujedinjene nacije su upozorile da čovečanstvo koristi Zemlju i njene izvore na “neodrživ način”. Ta organizacija se zalaže za izradu strategije vredne hiljadu milijardi dolara, koja bi bila posvećena zaštiti životne sredine. UNEP, Program UN za životnu sredinu, navodi da...