Tagged: investicije

Veliki potencijal za ulaganja u zeleni rast

Približavanje Evropskoj uniji, ali i rast tražnje energije u zemljama jugoistočne, istočne i centralne Evrope predstavljaju i priliku za ulaganja u “pametne” projekte koji treba da doprinesu borbi sa klimatskim promenama. Širom sveta klimatske promene nameću potrebu za ekonomskim, regulatornim...

Kapitalizam, BDP, BNP i neuračunate vrijednosti

Evo jednog segmenta iz intervjua objavljenog na H-alteru, a koji iako govori o stanju u Hrvatskoj, može jednako biti primijenjen na cijeli region. S druge strane u Hrvatskoj trenutno postoji uvjerenje da jedino kapital i investicije kroz privatni sektor mogu...