Tagged: globalizacija

Kina i Afrika nijesu prijetnja nego prilika za EU

Evropska unija treba da preispita mogućnosti za strateško povezivanje sa Kinom i Indijom, a ne da u njima vidi pretnju, jer će baš one biti motor ekonomskog rasta u svetu u narednih 20 godina, smatra direktor Svetske trgovinske organizacije (STO)...

Stav: Gerhard Schröder – Globalizacija zahtijeva jaču evropeizaciju

Evropa mora pojačati svoju političku integraciju, piše bivši njemački kancelar Gerhard Schröder u komentaru objavljenom od strane lijevo-liberalnog dnevnika El Pais: “Evropska komisija se mora dalje razvijati u vladu izabranu od strane Evropskog parlamenta. Evropski savjet se mora odreći dijela...

Stav: Geopolitička raskrsnica

Prihvatimo da su sve vrste sloboda (baš kao i demokratija) u  klasičnom poimanju tih pojmova, relativna stvar. Prihvatimo da su i  teorije o civilizacijama takođe relativna stvar. Ali, ako ozbiljno  analiziramo na kom prostoru planete ljudi žive sa najvećim standardom...

Stav: Kriza nikada neće prestati

A velika kriza je velika šansa. Treba se privikavati na stanje stalne krize. Jednostavno, nije stvar u tome da ekonomske probleme produkuju jedino globalizacija, manipulacija velikih zemalja monetarnom politikom, finansijski baloni i slični fenomeni koji se najčešće označavaju kao faktori...