Tagged: evropska unija

Evropljani za bolju zaštitu biodiverziteta

Devet od deset Evropljana svesno je da gubici u biodiverzitetu, odnosno smanjenje i potencijalno nestajanje životinjskih i biljnih vrsta, prirodnih staništa i ekosistema u Evropi, predstavljaju ozbiljan problem. Novo istraživanje pokazalo je da se 38% ispitanika trudi da zaštiti biodiverzitet,...

Veliki potencijal za ulaganja u zeleni rast

Približavanje Evropskoj uniji, ali i rast tražnje energije u zemljama jugoistočne, istočne i centralne Evrope predstavljaju i priliku za ulaganja u “pametne” projekte koji treba da doprinesu borbi sa klimatskim promenama. Širom sveta klimatske promene nameću potrebu za ekonomskim, regulatornim...

Kina i Afrika nijesu prijetnja nego prilika za EU

Evropska unija treba da preispita mogućnosti za strateško povezivanje sa Kinom i Indijom, a ne da u njima vidi pretnju, jer će baš one biti motor ekonomskog rasta u svetu u narednih 20 godina, smatra direktor Svetske trgovinske organizacije (STO)...