Tagged: eurozona

Berlin i London: Više ili manje Evrope?

Evropska dužnička kriza već je dovela do smjene vlada – u Italiji i Grčkoj, što ukazuje na odanost euru. U Britaniji, koja je ostala vjerna funti, dužnička kriza je dodatno povećala distancu prema evropskoj valuti. Stav Britanaca, političari Evropske unije...