Tagged: EU

EU i ratifikacija klimatskog sporazuma

Članice EU dogovorile su se 30. septembra da ubrzaju ratifikaciju Pariskog sporazuma o borbi protiv klimatskih promena i globalnog zagrevanja. Ministri za životnu sredinu EU saglasili su se da sporazum bude ratifikovan na nivou EU, a da ga članice, ako...

U Evropskoj Uniji se preradi 40% otpada

U Evropskoj uniji u 2011. godini reciklirano je ili kompostirano 40% komunalnog otpada prema 27% u 2001, pri čemu se najviše recikliralo u Nemačkoj a najviše kompostiralo u Austriji, najviše otpada u Bugarskoj i Rumuniji završilo je na deponijama a...

(c) Filipe Moreira @Flickr

EU je najveći donator razvojne pomoći u svijetu

EU je i u 2012. godini bila najveći svetski donator koji je pokrio više od polovine razvojne pomoći upućene nerazvijenim zemljama. Kriza je naterala veliki broj država donatora da značajno snize rashode za razvojnu pomoć zbog čega je i ukupan...