O nama

Portal OpenMontenegro.eu ima funkciju da poveže lokalni, regionalni i evropski nivo djelovanja, i pribiži Evropu građanima. Civilni sektor, nevladine organizacije kao i lokalne samouprave i drugi oblici lokalnih vlasti, su segmenti društva koji su najbliže građanima, i preko njih se mora stvarati direktna veza sa Evropom.  To je moguće uraditi kroz lokalna, regionalna i evropska partnerstva, kao i kroz širenje značajnih informacija i najuspješnijih primjera na evropskom nivou.

Neki od osnovnih ciljeva projekta:

– Omogućiti domaćoj javnosti da na jednom mjestu pronađe što više informacija o Evropskoj uniji, njenim institucijama, aktivnostima i politikama, kao i opštim informacijama od evropskog i globalnog značaja. Biranjem najkvalitetnijih i najinteresantnijih informacija, omogućujemo građanima da Evropu dožive na drugačiji način u odnosu na ono što mogu čuti u tradicionalnim medijima.

– Omogućiti građanima brz i jednostavan pristup informacijama o Evropskoj uniji i zakonima koji su na snazi ili tek u proceduri donošenja. Pokazati građanima kakve efekte ovakvi propisi imaju u praksi, i kako se Crna Gora i lokalni nivoi vlasti trebaju pripremati u tom pogledu.

– Stvoriti jednu polaznu tačku na internetu, gdje bi se objedinile sve informacije i linkovi ka postojećim institucijama i organizacijama (državnim, nevladinim, stranim) čija je djelatnost na bilo koji način povezana s pitanjima evropskih integracija i poslova. Ovo će koristiti svim segmentima društva, od akademskih krugova koji traže specifične informacije, pa do građana koji žele pročitati interesantne članke sa evropskom tematikom.

– Podsticanje razmjene informacija među građanima i organizacijama, kako bi se smanjio komunikacijski jaz izmedju EU institicuija i onoga što nazivamo “Brisel” i građana u državama članicama. Ovo ima poseban značaj za Crnu Goru, koja ne samo da je zemlja-kandidat, već je na početku tog procesa i slijedi joj težak put prilagođavanja i prihvatanja evropskih vrijednosti i propisa u mnogim društvenim segmentima. Koristeći socijalne mreže (veliki broj članova na Facebook-u i Twitter-u) ovaj projekat ima mogućnost da svoje djelovanje proširi na veoma značajan broj ljudi, čime informacije dolaze indirektno i do ogromnog broja građana koji nemaju običarj da posjećuju tematske sajtove i sadržaje vezane za EU.

Portal OpenMontenegro.eu pokrenula je nevladina organizacija “Infomont” koja ima dugogodišnje iskustvo u vođenju uspješnih internet projekata. Ovaj portal je pokrenut u saradnji sa nekoliko drugih neprofitinih udruženja koja dijele programska načela i ciljeve ovog projekta, a to su Unija Evropskih Federalista Crna Gora (UEF), fondacija Budva 2020, Centar za studije o dijaspori i migracijama, kao i značajan broj pojedinaca i aktivnih građana. Portal teži da pomogne organizacijama i građanima koji žele da se međusobno povežu i saradjuju na EU projektima, razmjeni informacija, iskustava i slično.

Za više informacija, molimo vas da konsultujete info stranicu na engleskom jeziku.