Category: Bezbjednosna politika

Zašto je Mali bitan za budućnost EU?

Mali, jedna od stabilnijih afričkih demokratija, tokom prošle godine bila je dvaput metom državnog udara. Od tada je, pogođena separatističkim težnjama na sjeveru, (inspirisanim etničkim nacionalizmom i vjerskim fanatizmom) krhka vlast u Bamakuu  pod snažnim uticajem jednog nižeg oficira malijske vojske....

UN i EK: Poziv za zaštitu od nuklearnih i hemijskih rizika

Međuregionalni institut UN za istraživanje kriminaliteta i pravdu (UNICRI) i Evropska komisija otvaraju poziv za predloge projekata za centre za izuzetnost u ublažavanju hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih rizika (CBRN). Ovu inicijativu EU sprovode UNICRI i Zajednički istraživački centar (JRC)...

Sljedeći talas: Ulice 2012. godine

Šta će nova godina donijeti talasu protesta koji je pokrenut 2011. godine? Hoće li taj talas, koji se podigao u Tunisu, dostići svoju kulminaciju na Donjem Menhetnu ili ćemo 2012. vidjeti širenje politike neslaganja? Odgovori su zabrinjavajući, ali su sasvim...

Koje priče i ličnosti će obilježiti svijet u 2012. godini

Komentatori britanskog BBC-a su se bavili predviđanjima za 2012. godinu, i govorili o velikim pričama i ličnostima na koje treba obratiti pažnju Liz Duset, ekspert za spoljnu politiku: Rješenje sukoba u Siriji Predviđam nepredvidivo. To je lekcija iz 2011. U...

Stav: Geopolitička raskrsnica

Prihvatimo da su sve vrste sloboda (baš kao i demokratija) u  klasičnom poimanju tih pojmova, relativna stvar. Prihvatimo da su i  teorije o civilizacijama takođe relativna stvar. Ali, ako ozbiljno  analiziramo na kom prostoru planete ljudi žive sa najvećim standardom...