Category: EU fondovi i projekti

Evropska komisija predstavila Jadransko-jonsku strategiju

Evropska komisija je 18. juna predstavila Strategiju EU za jadransko-jonski region koja predviđa saradnju između članica EU i zemalja Zapadnog Balkana u razvoju pomorstva, infrastrukture, zaštite životne sredine i turizma. Strategija treba da doprinese boljem korišćenju resursa i povezivanju u...

Budućnost i sadašnjost vozova

Evropski želježnički saobraćaj se uz pomoć strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije, kako i investicija pojedinih država članica neprestano usavršava. U decembru 2013. otvorena je nova vozna linija, koja će od sada spajati Pariz i Barcelonu bar dva puta dnevno...