Category: Održivi razvoj

Brz rast organske poljoprivrede u EU

Sektor organske poljoprivrede u Evropskoj uniji rastao je u poslednjih deset godina za oko 500.000 hektara godišnje i pod organskom proizvodnjom je gotovo deset miliona hektara. Ipak, ta površina predstavlja samo 5,4% ukupno korišćenog poljoprivrednog zemljišta u EU. Površina pod...

Veliki potencijal za ulaganja u zeleni rast

Približavanje Evropskoj uniji, ali i rast tražnje energije u zemljama jugoistočne, istočne i centralne Evrope predstavljaju i priliku za ulaganja u “pametne” projekte koji treba da doprinesu borbi sa klimatskim promenama. Širom sveta klimatske promene nameću potrebu za ekonomskim, regulatornim...

Zelene proizvode kupuje četvrtina građana EU

Oko 80% građana Evropske unije brine oko ekoloških efekata proizvoda koje kupuju ali samo četvrtina često kupuje tzv. zelene proizvode, nešto više od polovine ponekad kupuje proizvode koji su, prema oznakama koje nose, manji zagađivači čovekove okoline, dok ih 15%...

Primjer iz Španije: Struja iz smeća za 28.000 domaćinstava!

U mjestu Pinto, koje se nalazi na 25 kilometara od Madrida, izgrađeno je jedinstveno postrojenje u okviru kojeg su smješteni reciklažni centar, sanitarna deponija, centrala za biometanizaciju otpada i sistem solarnih kolektora koji pretvaraju solarnu u toplotnu, odnosno električnu energiju....

EU sprema nove energetske i klimatske ciljeve

Evropska komisija usvojila je Zelenu knjigu o Okviru klimatske i energetske politike 2030 i pozvala članice Evropske unije, institucije i zainteresovane aktere da učestvuju u javnim konsultacijama o novim ciljevima u borbi sa klimatskim promenama i energetici. Novi okvir treba...