Author: Budva 2020

Kako dizajnirati gradove za Žene

Clare Foran | Twitter: @ckmarie Veoma interesantan eksperiment iz izjednačavanja prava polova (gender mainstreaming). U Beču se 1999. sprovodila anketa o javnom prevozu  u gradskom devetom distriktu. “Većina muškaraca je ispunjavala upitnik za manje od pet minuta,” svjedoči Ursula Bauer, jedna...